Không mưa
< 50 mm
50 - 100mm
100 - 200mm
> 200 mm
Câp nhật
Click tên trạm để xem biểu đồ
Tên trạm Huyện Tổng lượng mưa (mm) Lượng mưa trong 48h Lượng mưa trong 72h